Stichting Wij Blijven Hier!

WBH Offline

WBH offline is bedoeld voor iedere Nederlander die bereid is zijn geest te prikkelen door in contact te komen met verschillende meningen en ideologieën. Voor jong en oud, maar vooral gericht op de doelgroep 18-45 jaar. De actieve, werkende of studerende klasse die zich interesseert voor het maatschappelijk debat en bereid is daar een constructieve bijdrage aan te leveren. Met WBH offline creëren wij een platform voor talenten. Wij richten ons hier met name op young professionals uit de Randstad. WBH offline werkt voor haar activiteiten samen met verschillende organisaties waardoor het resultaat versterkt wordt. Dit zijn studentenverenigingen, politieke partijen, maatschappelijke en religieuze instellingen, scholen, bedrijven, buurtorganisaties et cetera. WBH offline staat open voor samenwerking met iedereen die bereid is met een open denkwijze de samenleving te voeden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *